Konstsöndagar i Linköping hösten 2023

Linköpings guideklubb inbjuder till konstvandringar tre söndagar i september.

Detaljerat program finns i bifogat dokument till höger.