Medlem

Konsthistoriska klubben i Linköping är till för dig som har kulturella intressen, särskilt med inriktning på konst.

Medlemsavgiften är 250 kronor och 350 för två på samma adress. Som medlem får du möjlighet att vara delaktig i klubbens aktiviteter.

Art After Work
Flera gånger om året har vi träffar som vänder sig till alla medlemmar. Kunniga ciceroner/experter introducerar och/eller fördjupar olika områden inom konsten. Vi vidgar vår syn på konsten och dess olika gestaltningar. En viktig del av dessa möten är den sociala samvaron, då vi själva ordnar med någon typ av förtäring och dryck.

Föreläsningar
Några gånger per år har vi öppna föreläsningar för allmänheten om konst i alla dess uttrycksformer av välmeriterade föreläsare. Dessa föreläsningar ingår i medlemsavgiften och sker ofta i samarbete med Folkuniversitetet.

Konstvetarseminarier
Grupper om ca tio personer träffas var tredje vecka. Deltagarna väljer själv tema för studierna och medverkar aktivt till kunskapsutvecklingen. Vi bjuder in experter och gör studiebesök, samtidigt som vi
fördjupar oss genom litteratur, bilder och filmer. Hör av dig om du är intresserad att ingå i en sådan grupp.

Resor
Klubben anordnar gemensamma resor då vi besöker muséer, utställningar, offentlig konst, ser på arkitektur och intressanta byggnadsverk. Professionell guidning bidrar till behållningen av resorna.

Konstvetaren
Som medlem kan du ta del av och medverka i vår årliga tidskrift Konstvetaren. Den är skriven av medlemmar och andra initierade skribenter. Konstvetaren bidrar med fördjupande inslag från årets
verksamhet och ger utblickar inom olika konstområden.